Inzet van Doula Marina

Ongeneeslijke ándras

Ben jij de ándras (Grieks = mens) die een ongeneeslijke diagnose te horen heeft gekregen?
Dan kan ik jou ondersteunen in de keuzes die je mag gaan maken en informeer ik je over jouw vragen en bedenkingen met betrekking tot deze palliatieve fase. Dit kan eenmalig zijn, en je mag ook gebruik maken van een langere periode van mijn inzet.

We kunnen samen jouw pad belopen tot en met het moment van de overtocht naar de andere kant.

Mantelzorger(s)

Ben jij diegene die te horen heeft gekregen dat jouw naaste een ongeneeslijk ziekte heeft?
Dan kan ik je ondersteunen in de keuzes die jouw naaste mag gaan maken en informeer ik je over jouw vragen en bedenkingen met betrekking tot deze zorg danwel palliatieve fase. Dit kan eenmalig zijn, en je mag ook gebruik maken van een langere periode van mijn inzet.

We kunnen samen jouw pad belopen tot en met het moment van de overtocht naar de andere kant van jouw naaste.

Vergoeding

Inzet via mijn ambulante praktijk vraagt een vergoeding van € 45,00 per uur.
Reiskosten, BTW en andere bedrijfskosten zijn in dit bedrag opgenomen.
Tegemoetkoming in de kosten via het PGB of de WMO zijn bespreekbaar, als ook mijn inzet via Saar-aan-Huis.

Werkwijze

In mijn ambulante praktijk maak ik gebruik van mijn kennis en vaardigen opgedaan via de opleiding tot levenseinde doula, werkzaamheden bij de lokale hospices (Geleen & Born) en in de thuissituaties ter ondersteuning bij dementie en bij palliatieve-, en terminale zorg.

Ook door er te ZIJN, het geven van Reiki en neem ik de palliabox en een eigen samengestelde verwendoos mee.
Een doos gevuld met essentiële oliën, edelstenen, rozenkrans, carddecks met spirituele tafelgesprekken en over leven en de dood, wierook, massage-crème en nog veel meer.
Altijd aanvullend naar wens en vraag van de ándras en zijn of haar naaste.

Ik werk volgens mijn 3R’s: Rust brengen in de chaos die ontstaat, Ruimte geven bij het tonen van verdriet, liefde en verlangen, en Ritme meegeven om leven toe te voegen aan de dagen, maanden, aan de tijd die rest.

Specialisatie & ondersteuning

 • Jaartraject opleiding Levenseinde doula
 • Carend zorgopleider & bevorderen van de kennis over palliatieve zorg
 • Opstellen proactieve zorgplanning & levenseinde plan
 • Inzet van het behandelpaspoort
 • Complementaire Zorg
 • COACH-state
 • BRAIN gesprekstechniek
 • Reiki geven, gericht om de energie in een mensenlichaam in balans te brengen
 • Vakliteratuur zoals;
  – Huub Buijssen | de heldere eenvoud van dementie, en
  – Ria van den Elzen | activiteitenboek voor/door mensen met dementie, en
  – Ruud Dirkse & Lenie Vermeer | handig bij dementie